Anasayfa
Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Web sayfasına hoş geldiniz...

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, kamu ve özel her tür ve kademedeki eğitim-öğretim kurumunu yönetip geliştirebilecek, kurumsal ve bireysel düzeyde  liderlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, bilimsel ve mesleki etik değerleri özümsemiş, vizyoner ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalı mezunlarımız, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim politikaları, eğitim yönetimi ve denetimi ile eğitim alanındaki çağdaş gelişmeleri izleyecek ve yorumlayacak aynı zamanda çağdaş gelişmelere öncülük edecek yüksek niteliktedir. Anabilim dalının bu özelliğinin geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla esin kaynağı olacak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve yayınlar üretilmektedir. Bu bağlamda, sürekli güncellenen zengin ders içeriklerine sahip tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programında öğretim elemanları, öğrencileri ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel projeler üretmekte ve mevcut projelerini sürdürmektedir.
Duyurular

2020-2021 Güz Yarıyılında uzaktan öğretim ile yürütülecek Öğretmenlik Meslek Bilgisi lisans ve Eğitim Yönetimi lisansütü ders listeleri ve derslerin yürütüleceği yöntem (uzaktan/yüz yüze) ve Öğrenme Yönetim Sistemine (moodle, blackboard vb) buradan ulaşabilirsiniz.
2020-10-22 03:00:00

Sevgili Öğrencilerimizin Dikkatine !!!! Üniversitemiz Senatosunun 09.09.2020 tarih ve 2020/271 sayılı kararı ile belirlenen "Hacettepe Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Uygulama İlkeleri" gereği Eğitim Yönetimi Lisansüstü programlarının tümü (Doktora/Bütünleşik Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve OYED Tezsiz Yüksek Lisans) uzaktan öğretim yöntemi ile çevrimiçi sürdürülecektir.
2020-09-28 13:00:00

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Ders Programı'na buradan ulaşabilirsiniz. 24.09.2020
2020-09-24 23:00:00

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Lisansüstü Ders Programı'na (Eğitim Yönetimi Doktora-Bütünleşik Doktora, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Okul Yönetimi ve Eğitim Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans-OYED) buradan ulaşabilirsiniz. 24.09.2020
2020-09-24 22:00:00

HUZEM websitesine 'Uzaktan Eğitimde Değerlendirme' başlığıyla yeni bir menü eklenmiştir. Bu menüde çeşitli etkinlikler ve sınavlarla ilgili bilgiler ve Moodle'da sınav oluşturmaya ilişkin faydalı bağlantılar bulunmaktadır (13.05.2020)
2020-05-13 15:00:00

HUZEM tarafından öğretim elemanlarına yönelik yayınlanan güncel duyuru için tıklayınız (12.04.2020)
2020-04-12 23:00:00

HUZEM tarafından öğrencilere yönelik yayınlanan güncel duyuru için tıklayınız (12.04.2020)
2020-04-12 23:00:00

Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Koordinatörleri için tıklayınız (10.09.2020)
2020-03-25 16:00:00

Eğitim Bilimleri Bölümü ve Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Koordinatörleri için tıklayınız (10.09.2020)
2020-03-24 21:00:00

Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (HUZEM) hazırladığı yardım videoları ve sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz (24.03.2020)
2020-03-24 20:00:00

Virüslerin bulaşıcılığı ile ilgili videoya buradan ulaşabilirsiniz.
2020-03-12 09:00:00

Üniversitemiz tarafından Korona virüs (COVID-19) hakkında hazırlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz
2020-03-12 09:00:00

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe Çankaya, Ankara
web sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Nilay Neyişci  nilbasar [at] hacettepe.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 03.11.2020

© 2019