Misyon ve Vizyon
Vizyonumuz

Sunduğu öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ve yetiştirdiği üstün nitelikli insan gücüyle, ülkemiz eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.

 

Misyonumuz

Ulusal ve evrensel değerler temelinde, toplumun eğitim düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri sunmak, eğitim yönetimi alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve bu hizmet ve ürünleri toplumla paylaşmaktır.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara
web sorumlusu: tugbaturabik@hacettepe.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 23.10.2018