Tarihçe

Anabilim dalımız 1967-1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim Bölümü olarak kurulmuştur. 1982 yılında Eğitim Fakültesi’nin kurulmasıyla Eğitim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü’ne dönüştürülmüş ve anabilim dalları belirlenmiştir. 1982-1997 akademik yılları arasında lisans derecesi veren anabilim dalımız, kuruluşundan bu yana lisansüstü eğitim ve öğretmenlik sertifikasına yönelik dersler vermektedir.


Anabilim Dalı öncülerimiz arasında Prof. Dr. Yahya Kemal KAYA, Prof. Dr. Mustafa AYDIN ve Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara
web sorumlusu: tugbaturabik@hacettepe.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 23.10.2018