Ders Programları

2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Lisansüstü Ders Programıd 

 

 

Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Elemanı

Günü

Saati

Yeri

EYP 616

Yönetim, Kuramları, Süreçleri

3 0 3

Dr. Baskan

Çarşamba

9:00-11:45

Seminer 1

EYP 617

Toplum Kültür Eğitim

3 0 3

Dr. Baskan

Pazartesi

13:00-15-45

Seminer 1

EYP 625

Araştırma Yöntemlerine Giriş

3 0 3

Dr. Erçetin

Perşembe

10:00-12:45

Ofis

EPO 626

Öğrenme Süreçleri

4 0 4

Dr. Demirel

Çarşamba

13:00-16:45

Derslik istenecek

OLC 629.01

Eğitimde Veri Analizi Yöntemleri

3 0 3

Dr. Çepni

Salı

9:00-11:45

Derslik istenecek

EYP 631

Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim

3 0 3

Dr. Kapusuzoğlu

Pazartesi

9:00-11:45

B9-Z09

Yüksek Lisans Program Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Elemanı

Günü

Saati

Yeri

EYP 622

Eğitim Denetimi

3 0 3

Dr. Kapusuzoğlu

Pazartesi

13:00-15:45

Bil. Lab

EYP 635

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

3 0 3

Dr. Koşar

Çarşamba

9:00-11:45

B9-Z03

EYP 646

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları

2 2 3

Dr. Badavan

Perşembe

9:00-12.45

Seminer 3

EYP 647

Eğitim ve Okul Liderliği

3 0 3

Dr. Özdemir

Salı

9:00-11:45

Seminer 3

EYP 651

Araştırma Yöntemleri I

3 0 3

Dr. Erçetin

Perşembe

13:00-15:45

Ofis

EYP 652

Örgüt Geliştirme (S)

3 0 3

Dr. Arastaman

Pazartesi

16:00-18:45

A302

EYP 698

Eğitim Yönetimi Seminerineri

2 2 3

Dr. Baskan

Çarşamba

13:00-16:45

Seminer 1

EYP 653

Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama (S)

2 2 3

Dr. Akbaşlı

Cuma

13:00-15:45

Seminer 1

EYP 681

Eğitim Hukuku ve Soruşturma (S)

3 0 3

Dr. Kapusuzoğlu

Salı

9:00-11:45

Derslik istenecek

EYP 650

Eğitim Örgütlerinde İnsan Davranışı

3 0 3

Dr. Özdemir

Çarşamba

9:00-11:45

Derslik istenecek

             

Doktora Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Elemanı

Günü

Saati

Yeri

EYP 616

Yönetim Kuramları, Süreçleri

3 0 3

Dr. Baskan

Çarşamba

09:00-11:45

Seminer 1

EYP 617

Toplum Kültür Eğitim

3 0 3

Dr. Baskan

Pazartesi

13:00-15-45

Seminer 1

EYP 622

Eğitim Denetimi

3 0 3

Dr. Kapusuzoğlu

Pazartesi

13:00-15-45

Bil. Lab

EPO 626

Öğrenme Süreçleri

4 0 4

Dr. Demirel

Çarşamba

13:00-16:45

Derslik istenecek

OLC 629.01

Eğitimde Veri Analizi Yöntemleri

3 0 3

Dr. Çepni

Salı

09:00-11:45

Derslik istenecek

EYP 635

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

3 0 3

Dr. Koşar

Çarşamba

09:00-11:45

A302

EYP 647

Eğitim ve Okul Liderliği

3 0 3

Dr. Özdemir

Salı

09:00-11:45

Seminer 3

EYP 651

Araştırma Yöntemleri I

3 0 3

Dr. Erçetin

Perşembe

13:00-15:45

Ofis

             

Doktora Program Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Elemanı

Günü

Saati

Yeri

EYP 709

Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

3 0 3

Dr. Özdemir

Pazartesi

9:00-11:45

B10BK01

EYP 721

Bilimsel Düşüncenin Evrimi

3 0 3

Dr. Erçetin

Salı

10:00-12:45

Ofis

EYP 722

Araştırma Yöntemleri II

3 0 3

Dr. Erçetin

Salı

13:00-15:45

Ofis

EYP 724

Eğitim ve Kalkınma

3 0 3

Dr. Kavak

Pazartesi

18:00-20:45

Dekanlık Topl. Sal.

EYP 727

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları

3 0 3

Dr. Burgaz

Salı

17:00-19:45

Dekanlık Topl. Sal.

EYP 766

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3 0 3

Dr. Baskan

Perşembe

9:00-11:45

Seminer 1

EYP 798

Araştırma Seminerineri

2 0 2

Dr. Burgaz

Perşembe

17:00-19:45

Dekanlık Topl. Sal.

EYP 726

Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı (S)

3 0 3

Dr. Baskan

Perşembe

13:00-15:45

Seminer 1

EYP 730

Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler (S)

3 0 3

Dr. Akbaşlı

Cuma

9:00-11:45

Seminer 1

EYP 731

Eğitim Denetimimde Çağdaş Gelişmeler ( S)

3 0 3

Dr. Kapusuzoğlu

Salı

13:00-15:45

Bil. Lab

Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Program Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Elemanı

Günü

Saati

Yeri

EYP 655

Okul Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları

2 2 3

Dr. Kapusuzoğlu

Pazartesi

17:00-20:45

Seminer 3

EYP 656

Okul Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

3 0 3

Dr. Erçetin

Çarşamba

17:00-19:45

Ofis

EYP 681

Eğitim Hukuku ve Soruşturma (S)

3 0 3

Dr. Kapusuzoğlu

Cuma

17:00-19:45

Seminer 2

EYP 635

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

3 0 3

Dr. Koşar

Salı

17:00-19:45

B10BK01

             
             
             

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara