Doktora Programı Ders Listesi
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora Öğretim Programı için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara
web sorumlusu: tugbaturabik@hacettepe.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 23.10.2018