Duyurular

Değerli Öğrencilerimiz, Okul Yöneticiliği ve Deneticiliği (OYED) Tezsiz Yüksek Lisans Programı için "EYP 685 Eğitim Yönetiminde Etik" dersi açılmıştır, Cuma günleri, 17:00-19:45 saatleri arasında yapılacaktır.

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Lisansüstü Ders Programı (Güncelleme: 18.10.2018) Güncellenen yerler, yeşil dolgu ile vurgulanmıştır.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Danışmanları

2018–2019 Güz Dönemi Lisansüstü Giriş Sınavlarında Başarılı Olup Kesin Kayıt Yaptıran Doktora Programı Öğrencilerinin Almaları Gereken Bilimsel Hazırlık Dersleri

2018–2019 Güz Dönemi Lisansüstü Giriş Sınavlarında Başarılı Olup Kesin Kayıt Yaptıran Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Almaları Gereken Bilimsel Hazırlık Dersleri

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalımızın Değerli Hocaları ve Öğrencileri,
Bu yıl EYEDDER tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi'nde Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR "En İyi Ulusal Makale Ödülü"nü; Prof. Dr. Berrin BURGAZ ve doktora öğrencisi Berna YÜNER "En İyi Bildiri Ödülü"nü almıştır. Anabilim Dalı'mızın görünürlüğünü arttıran ve Anabilim Dalımızdaki nitelikli çalışmaları ortaya koyan bu ödüller hepimizin ortak sevinci ve kıvancıdır. Kendilerini kutluyor, bu tür çalışma ve ödüllerin artmasını diliyoruz.
ULUSAL MAKALE
"Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi", (2017) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2: 281-304
EN İYİ BİLDİRİ
"Okul Yönetişimi ve Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

Tüm öğrencilerimiz için önemli duyuru

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara
web sorumlusu: tugbaturabik@hacettepe.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 23.10.2018