Duyurular

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalımızın Değerli Hocaları ve Öğrencileri,
Bu yıl EYEDDER tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi'nde Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR "En İyi Ulusal Makale Ödülü"nü; Prof. Dr. Berrin BURGAZ ve doktora öğrencisi Berna YÜNER "En İyi Bildiri Ödülü"nü almıştır. Anabilim Dalı'mızın görünürlüğünü arttıran ve Anabilim Dalımızdaki nitelikli çalışmaları ortaya koyan bu ödüller hepimizin ortak sevinci ve kıvancıdır. Kendilerini kutluyor, bu tür çalışma ve ödüllerin artmasını diliyoruz.
ULUSAL MAKALE
"Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi", (2017) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2: 281-304
EN İYİ BİLDİRİ
"Okul Yönetişimi ve Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Lisansüstü Ders Programı (Güncelleme:02.03.2018)

Tüm öğrencilerimiz için önemli duyuru

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara
web sorumlusu: tugbaturabik@hacettepe.edu.tr
Son güncelleme: 01.11.2017