Ana Sayfa

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Web sayfasına hoş geldiniz.


Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir.

 

Güncel Duyurular

2018 - 2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Lisansüstü Ders Programı (07.01.2019) yeni
(Ders programında derslik tanımları bulunmamaktadır. Derslikler daha sonra ilan edilecektir.)

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Duyurusu İçin Tıklayınız

Doktora öğrencilerimizin dikkatine;
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 30.11.2018 tarihli ve 2018-02/06 sayılı kararı gereğince, doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin doktora yeterlik sınavına hazırlık dersini almak için gerekli koşulları sağladıklarında bu dersin yanı sıra başka dersleri alabilmelerine ilişkin Enstitü Kurulunun 15.02.2017 tarihli ve 2017-02/06 sayılı kararı iptal edilmiştir. Bu nedenle öğrenciler, doktora yeterlik sınavına hazırlık dersi ile birlikte başka bir ders alamazlar.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Danışmanları

2018–2019 Güz Dönemi Lisansüstü Giriş Sınavlarında Başarılı Olup Kesin Kayıt Yaptıran Doktora Programı Öğrencilerinin Almaları Gereken Bilimsel Hazırlık Dersleri

2018–2019 Güz Dönemi Lisansüstü Giriş Sınavlarında Başarılı Olup Kesin Kayıt Yaptıran Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Almaları Gereken Bilimsel Hazırlık Dersleri

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalımızın Değerli Hocaları ve Öğrencileri,
Bu yıl EYEDDER tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi'nde Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR "En İyi Ulusal Makale Ödülü"nü; Prof. Dr. Berrin BURGAZ ve doktora öğrencisi Berna YÜNER "En İyi Bildiri Ödülü"nü almıştır. Anabilim Dalı'mızın görünürlüğünü arttıran ve Anabilim Dalımızdaki nitelikli çalışmaları ortaya koyan bu ödüller hepimizin ortak sevinci ve kıvancıdır. Kendilerini kutluyor, bu tür çalışma ve ödüllerin artmasını diliyoruz.
ULUSAL MAKALE
"Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi", (2017) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2: 281-304
EN İYİ BİLDİRİ
"Okul Yönetişimi ve Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

Anabilim Dalımıza lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için H. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara
web sorumlusu: tugbaturabik@hacettepe.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 23.10.2018