Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Listesi
Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı için tıklayınız.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara